دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیمارستان شفاء یحیائیان

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 شورای انتشارات دانشگاه وظیفه ارزیابی پیش نویس کتب تالیف یا ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی را بر عهده دارد که بخشی از آن بر اساس فرایند داوری داخلی صورت می گیرد. بر همین اساس از کلیه اعضای هیات علمی که تمایل دارند در داوری کتاب مشارکت کنند دعوت می‏ شود با مکاتبه با آدرس الکترونیک books@iums.ac.ir  و یاتماس با  شماره تلفن 86705404 اطلاعات فردی خود شامل حوزه فعالیت علمی، زمینه کاری و تخصصی و تلفن تماس خود را جهت همکاری در اختیار واحد علم سنجی و انتشارات قرار دهند.

  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن