لیست اخبار صفحه :1
ضرورت توجه اساتید به تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ضرورت توجه اساتید به تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر پازوکی در نشست با پژوهشگران مطرح کرد: ضرورت توجه اساتید به تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر ضرورت توجه اساتید به تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه گفت: ما در دانشگاه با کمک برنامه‌های پیشنهادی معاونت تحقیقات و فناوری و کارشناسان این حوزه، به دنبال ارتقاء مهارت‌ها و جایگاه و رتبه پژوهشگران و به تبع آن ارتقاء سهم دانشگاه در حل مسائل جامعه هستیم. به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عبدالرضا پازوکی دکتر فلک معاون تحقیقات و فناوری و مدیران تحقیقات و فناوری و جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه، در کتابخانه مرکزی برگزار شد، اهداف و برنامه‌های عملیاتی معاونت تحقیقات برای حمایت از محققین جوان و راهکارهای عملیاتی بهبود وضعیت پژوهشی اساتید محترم دانشگاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیریت‌ها و اعضاء پژوهشی دانشگاه را همچون اعضاء یک خانواده برشمرد و رفع نواقص و مشکلات پژوهشی اساتید را از وظایف مسئولین دانست و افزود: ما در دانشگاه با کمک برنامه‌های پیشنهادی معاونت تحقیقات و فن

برگزیدگان هفته پژوهش
معرفی برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401

برگزیدگان هفته پژوهش

دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای نیازهای جامعه تحت پوشش است که بضاعت علمی دانشگاه در انجام پروژهای ملی با رویکرد جامعه محور را نشان می دهد؛ در این راستا جشنواره پژوهش و فناوری فرصتی برای پاسداشت تلاش های اندیشمندان و محققان در این عرصه است.

    Template settings