نام واحد

نام و نام خانوادگی

راه‌های ارتباطی

شماره تماس

آدرس ایمیل

دانشکده بهداشت

رویا وصال آزاد

۸۶۷۰۴۸۴۷

vesalazad.riums.ac.ir

دانشکده پرستاری

سمیه پورمرتضی

۴۳۶۵۱۱۰۳

s.pourmortezagmail.com

دانشکده پزشکی

 

 

 

دانشکده پیراپزشکی

شهرزاد طاهری لطفی

۸۶۷۰۴۵۲۲

sh.tlotfigmail.com

دانشکده داروسازی

شیرین عباسی

۴۴۶۰۵۳۵۱
داخلی ۲۱۶

abbasi.shiums.ac.ir

دانشکده دندان‌پزشکی

هبه جمعه فلاحیه‌زاده

۶۶۹۱۶۹۶۹
داخلی ۱۰۹

hebeh.jomehzadehgmail.com

دانشکده طب ایرانی

زهرا ابراهیمی یکتا

۵۵۶۳۹۶۶۷
داخلی ۴۰۵

simayektayahoo.com

دانشکده علوم توانبخشی

پرتو بخت‌مینو

۲۲۲۲۸۰۵۱-۲
داخلی ۱۶۷

partominooyahoo.com

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

نغمه منصوری

۶۳۴۷۱۲۲۶

mansouri.nvgmail.com

دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی

دکتر شیرین مسعودیان

۸۶۷۰۴۸۲۷

sh.massoudiangmail.com

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

رومینا سپهر

88794300

rsepehr1401@gmail.com

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مریم جلیلی محب

۶۴۳۵۲۳۹۲

jalilimaryamyahoo.com

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

آذر محمدزاده

۲۳۰۴۶۲۵۳

mohammadzadeh.aiums.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

عطیه سادات حسینی

۸۸۷۱۷۲۷۲
داخلی ۱۲۹۰

atiye_ho۳einioutlook.com

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

عطیه پورصالح

۴۴۵۰۳۴۰۰

a_poursalehyahoo.com

مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

سمیه وزیری

۳۳۵۴۲۰۴۱

bjrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

نجمه گاپله

۵۵۲۲۸۵۹۲

داخلی ۵۶۶

n.gapleh۹۹gmail.com

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

منصوره حسنلو محسنی

۵۵۶۳۷۰۴۸
داخلی ۲۸۲

azadehmohseni۵۸gmail.com

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

رفعت باباجانی

۸۸۷۷۰۰۳۱-۳۶
داخلی ۲۷۰

babajani.riums.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی‌نژاد

لیلا لک

۸۸۶۴۴۴۸۶

leila_lakyahoo.com

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

زهرا عباسی

۵۱۰۴۸
داخلی ۲۸۸۶ و ۲۸۸۷

abbasi.zaiums.ac.ir
zahraabbasi۴۳yahoo.com

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

سیده فهیمه شجاعی

۸۲۱۴۱۷۹۵

shojaee.fahimehyahoo.com

مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر

مریم حاجیان

 

drmhajiangmail.com

مرکز تحقیقات اندومتریوز

علیرضا اویسی

۶۶۵۰۹۲۸۳

 

مرکز تحقیقات بیماری‌های عصبی عضلانی اسکلتی

حسنیه سلیمان‌زاده

۸۲۱۴۱۶۱۲

soleymanzadeh.hosnagmail.com

مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد

مرضیه حاجی‌بابا

۸۲۱۴۱۳۸۵

hajibabamarziegmail.com

مرکز تحقیقات توانبخشی
 

هاله مصلایی

۲۲۲۲۸۰۵۱
داخلی ۱۹۵

mosallaei_hyahoo.com

مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی

محدثه پیشگاه رودسری

۶۶۵۳۵۴۴۷
داخلی ۵۰۶

mo.pishgahgmail.com

مرکز تحقیقات درد

دکتر زهرا میربلوک جلالی

۶۶۵۱۵۷۵۸

zmjalali۵۶gmail.com

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

راحله سهرابی

۸۶۰۳۶۰۶۴
داخلی ۱۴۰

sohrabi.raiums.ac.ir
sohrabi.srgmail.com

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق
 

مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی

سکینه شیرولیلو

۸۶۷۰۴۵۷۰

shirvaliloo.stak.iums.ac.ir

مرکز تحقیقات سلامت معنوی

زینب قائم‌پناه

۶۶۵۵۱۶۵۳

ghaempanah.ziums.ac.ir
zeinab.ghaempanagmail.com

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

دکتر ندا سلیمان‌وندی آذر

۸۶۷۰۳۳۴۷

soleimanvandi.niums.ac.ir
nedasoleimanyahoo.com

مرکز تحقیقات طب کار

مرضیه موسوی

۸۶۷۰۳۱۷۰

mo۰osavi_myahoo.com

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
 

صبا اسدی

۸۸۶۷۱۶۱۵

sabaasadi_eyahoo.com

مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم

فرشته عبدالملکی

۸۶۰۳۶۰۸۰
داخلی ۱۴۱

fe.abdolmalekigmail.com

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

هدی فتوت

۸۶۷۰۴۵۸۹

hoda_fotovatyahoo.com

مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن

سروناز آشوری

۶۶۵۵۲۸۲۸

ashouri.szgmail.com

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

محمود متین

۸۱۱۶۳۱۹
۸۸۶۴۴۴۶۶

hmrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری

مهسا علیمحمدی

۴۳۶۵۱۲۳۱

alimohammadi.m.۷۱gmail.com

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings