سامانه منبع‌یاب

سامانه منبع‌یاب

سامانه منبع‌یاب:

سامانه منبع یاب توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه‌شده است. این سامانه به منظور دسترسی آسان، سریع و راحت به مجلات(50610 عنوان)، کتاب ها (39091 عنوان) و راهنماهای علوم پزشکی راه اندازی شده است. محققان می توانند از طریق این سامانه به‌راحتی به منابع اطلاعاتی رشته خود دسترسی یافته و مجله مناسب برای انتشار مقالات خود را پیدا کنند.

https://rsf.research.ac.ir/

Template settings