سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور:

این سامانه به بررسی  عملکرد هر دانشگاه از جنبه های  مختلف ازجمله میزان مقالات برتر و میزان استنادات به آن ها، مقالات در مجلات برتر با رتبه های برتر هیات علمی، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، درصد مقالات بین المللی  و همکاری بین المللی    می‌پردازد.

https://usid.research.ac.ir/

Template settings