لیست اخبار صفحه :1
برگزیدگان هفته پژوهش
معرفی برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401

برگزیدگان هفته پژوهش

دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای نیازهای جامعه تحت پوشش است که بضاعت علمی دانشگاه در انجام پروژهای ملی با رویکرد جامعه محور را نشان می دهد؛ در این راستا جشنواره پژوهش و فناوری فرصتی برای پاسداشت تلاش های اندیشمندان و محققان در این عرصه است.

    Template settings