آدرس: تهران. بزرگراه همت.جنب برج میلاد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد. طبقه همکف.گروه علم سنجی و پایش
  • تلفن :
  •  
  • 86705506 کارشناس علم سنجی دکتر زهرا فرجی
  • 86705404 کارشناس علم سنجی خانم الهه زنگیشه
  • کدپستی : ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
  • ایمیل : sci@iums.ac.ir
Template settings